Parochie kerken

Gulpen & Wijlre

Kerkbijdrage

De kerkbijdrage van parochianen is een onmisbare inkomstenbron om de parochie en het kerkgebouw in stand te kunnen houden. Ook de inkomsten van misintenties, offerkaarsen en grafrechten zijn hiervoor uitermate belangrijk. Met de kerkbijdragen en overige opbrengsten worden ondermeer de vergoedingen voor de priester, koordirigent en organist betaald. Ook de licht-, verwarmings- en onderhoudskosten van het kerkgebouw en het kerkhof worden hiermee gedekt. Kortom, het voldoende kerkbijdrage van de parochianen is van cruciaal belang om als parochie kostendekkend te kunnen werken.

 

Uw kerkbijdrage kunt u het beste overmaken via het bankrekeningnummer NL79RABO 011.78.02.999.

 

Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Het kerkbestuur van Gulpen