Parochie kerken

Gulpen-Wijlre

Welkom

 

Gezamenlijke website

Welkom op de gezamenlijke website van de St. Petrusparochie in Gulpen en de St. Gertrudisparochie in Wijlre.

 

Samenwerking parochies Gulpen  en Wijlre

De St. Petrusparochie en de St. Gertrudisparochie werken geleidelijk steeds meer samen.

Zij hebben beiden F. Bessems als Diaken en vanaf maart 2017 P. Bronneberg als Pastoor-Deken.

De twee parochies hebben een gezamenlijk parochieblad, dat maandelijks huis-aan-huis wordt bezorgd.

 

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN)

RSIN-nummer van St. Petrusparochtie te Gulpen is 2678688. Behalve deze website zijn parochiegegevens ook te vinden via https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE84

RSIN-nummer van St. Gertrudisparoachie te Wijlre is 2679012.